De bankgarantie algemeen

Op deze pagina vindt u informatie over wat een bankgarantie is en wat u moet weten als u een bankgarantie laat stellen. 

Bij het ondertekenen van de koopovereenkomst tekent uw klant ook voor het feit dat er een waarborgsom ter hoogte van 10% van de koopsom gestort wordt. Deze garantstelling komt tot uitkering ten gunste van de verkoper als de koop niet doorgaat na het verlopen van de ontbindende voorwaarden. Deze waarborgsom is dus een extra zekerheid voor de verkoper.

De waarborgsom dient kort na het ondertekenen van de koopovereenkomst gestort te worden op de tussenrekening van de notaris. Als uw klant het geld niet beschikbaar heeft of het liever op de eigen rekening laat staan, kan uw klant ook aan de waarborgsom eis voldoen door het laten stellen van een bankgarantie waarbij een andere partij door middel van een waardepapier garant staat voor het bedrag van de waarborgsom. Via uw bemiddeling kan uw klant de bankgarantie laten stellen bij Nationale Waarborg. De geldverstrekker waar u de hypotheek voor uw klant regelt, kan dit natuurlijk ook doen, maar die geeft de bankgarantie vaak pas af wanneer de hele hypotheek rond is. Dan is de uiterste steldatum die in de getekende koopovereenkomst staat vaak al verstreken en is uw klant officieel in gebreke. Nationale Waarborg stelt een bankgarantie al voor er finaal akkoord op de hypotheek is, op het moment dat de geldverstrekker een renteaanbod heeft afgegeven.

Een bankgarantie is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Dit betekent dat wanneer de bankgarantie eenmaal is afgegeven, deze niet meer ingetrokken kan worden. Alleen de notaris kan de bankgarantie afwijzen wanneer deze niet gesteld had moeten worden of naar de verkeerde notaris is verstuurd.

Wat doet Nationale Waarborg?

Nationale Waarborg verstrekt sinds 2003 bankgaranties voor bestaande bouw en nieuwbouwwoningen. U vraagt de bankgarantie voor uw klant aan bij ons. Uw klant tekent altijd zelf (digitaal) de opdracht om de bankgarantie te stellen. 
Nationale Waarborg stelt de bankgarantie tegen een aantrekkelijk tarief, binnen één werkdag na aanvraag en voor finaal akkoord. Gemak, service en snelheid zijn onze kernwaarden. Dit betekent een eenvoudige aanvraagprocedure, deskundige beoordeling en snelle afhandeling.

Wat houdt de verzekering op de bankgarantie in?

Op de bankgarantie kan gekozen worden voor een verzekering (in sommige bankgaranties is de verzekering standaard opgenomen) die uw klant beschermt wanneer de koop na het verlopen van de ontbindende voorwaarden om bepaalde redenen niet doorgaat en de verkoper de 10% waarborgsom opeist.

De verzekering keert uit wanneer de koop na verloop van de ontbindende voorwaarden niet doorgaat omdat uw klant geen hypotheek krijgt vanwege overlijden, ziekte, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of scheiding. Uw klant is verzekerd voor het gehele garantiebedrag tot een maximum van €35.000,-. De verzekering geldt niet voor kopers die op het moment van het aanvragen van de bankgarantie 65 jaar of ouder zijn. De complete voorwaarden vindt u hier.

De bankgarantie ligt bij de notaris, hoe gaat het nu verder?

De notaris bewaart de garantie en de nota in het dossier van uw. Als er iets gewijzigd moet worden aan de bankgarantie, verzoekt de notaris dit aan ons en passen wij de garantie kosteloos aan. Wanneer uw klant gaat passeren neemt de notaris de nota voor de bankgarantie samen met de andere kosten mee in de eindafrekening die uw klant voldoet bij het passeren.

Het kan gebeuren dat de notaris de nota over het hoofd ziet en niet op de eindafrekening zet. Wij sturen uw klant dan na passeren een nota. Checkt u dus voor passeren de eindafrekening van de notaris om te voorkomen dat uw klant achteraf nog een nota van ons krijgt.

De koop gaat niet door, hoe zit het nu met de bankgarantie?

Als de koop ontbonden wordt voor het verlopen van de ontbindende voorwaarden of wanneer de verkoper de waarborgsom niet opeist en de koop niet doorgaat na verlopen van de ontbindende voorwaarden, vervalt de bankgarantie. Uw klant ontvangt dan nog wel een nota van ons voor de garantiekosten omdat wij gedurende de looptijd van de bankgarantie garant hebben gestaan voor de 10% van de koopsom.

Als de koop niet doorgaat na het verlopen van de ontbindende voorwaarden en de verkoper vordert de waarborgsom, dan betalen wij de bankgarantie via de notaris uit aan de verkoper en hebben wij een vordering op uw klant ter hoogte van het garantiebedrag. Lees meer over wat er gebeurt als de bankgarantie ingeroepen wordt.