Nieuwbouw bankgarantie

Een bankgarantie voor nieuwbouw dient aan andere voorwaarden te voldoen dan een bankgarantie bestaande bouw. De bankgarantie moet ook na passeren nog lopen tot de oplevering van de woning en vaak is er nog geen definitief adres bekend. Op de garantie opdracht nieuwbouw is hier rekening mee gehouden. Nationale Waarborg stelt de bankgarantie zodra er een renteaanbod van de geldverstrekker is, dus ver voor er finaal akkoord is. Welke stukken u verder in uw dossier dient te hebben, leest u in de Verklaring Tussenpersoon.

Een nieuwbouw bankgarantie is standaard 1 jaar geldig ongeacht de passeerdatum en kan eenmalig verlengd worden met nog 1 jaar. Nationale Waarborg geeft geen bankgaranties af met garantiebedragen hoger dan 10% van de koop-/aanneemsom. Daarnaast geeft Nationale Waarborg alleen een bankgarantie voor nieuwbouw af als er in de koop/aanneemovereenkomst een eis voor een waarborgsom/bankgarantie is opgenomen én wanneer in die eis is opgenomen dat de bankgarantie afgegeven dient te worden aan een notaris.

De kosten bedragen 0,9% van het garantiebedrag met een minimum van €250,-. Voor garantiebedragen boven €100.000,- zijn de garantiekosten op aanvraag. U kunt boven op de berekende garantiekosten een administratievergoeding van 0%, 0,1% of 0,2% van het garantiebedrag berekenen.

Het verlengen van de nieuwbouw bankgarantie met 1 jaar kost €225,-. Het wijzigen van de nieuwbouw bankgarantie is kosteloos.

U vraagt de nieuwbouw bankgarantie digitaal aan of u downloadt het formulier. Bij elke aanvraag voor een nieuwbouw bankgarantie dient u ook een kopie van de koop-/aanneemovereenkomst aan te leveren. Uw garantie opdracht wordt binnen één werkdag behandeld. Wanneer de nieuwbouw bankgarantie gesteld is, ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging.  

Garantieopdracht nieuwbouw