Werkwijze

Nationale Waarborg staat voor gemak, service en snelheid. Ons acceptatieteam staat voor u klaar om uw aanvraag binnen één werkdag te verwerken tot een bankgarantie. Onze werkwijze is simpel en snel:

 • U kunt alleen bankgaranties bij ons aanvragen wanneer u erkend hypotheekadviseur bent en een AFM-vergunning heeft om te mogen bemiddelen in hypothecair krediet en vermogen. Als u voor het eerst een bankgarantie aan wilt vragen, registreert u zich via ons registratieformulier. Een verwerkersovereenkomst is niet nodig.
 • U dient de garantieopdracht en verklaring tussenpersoon bij ons in. U heeft verschillende aanvraagmogelijkheden.
 • Uw klant dient ten alle tijden zelf (digitaal) de garantieopdracht te ondertekenen. U tekent de verklaring tussenpersoon of gaat digitaal akkoord met deze.
 • Het hypotheekdossier blijft in uw bezit en hoeft u niet aan te leveren. Alleen steeksproefsgewijs of naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag vragen wij (delen van) het hypotheekdossier op.
 • Bij vragen na beoordeling van de aanvraag wordt er telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen.
 • Wij hebben de mogelijkheid om uw aanvraag te toetsen bij Experian.
 • Zodra de aanvraag akkoord bevonden is, worden de bankgarantie en nota digitaal aangeboden aan de door u gekozen notaris.
 • Zodra de bankgarantie gesteld is, ontvangt u een bevestiging per e-mail.
 • Bij passeren wordt de nota door de notaris meegenomen in de eindafrekening.
 • Een fout in de bankgarantie of een verlenging van de bankgarantie verwerken wij kosteloos voor u.
 • Als na verloop van de ontbindende voorwaarden de koop niet doorgaat, kan de bankgarantie ingeroepen worden en betalen wij deze uit. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat en wat u en uw klanten kunnen verwachten.

Heeft u een klacht? In onze Klachtenprocedure leest u hoe u een klacht indient en hoe wij deze afhandelen.

 

Aanvraagmogelijkheden

Digitaal aanvragen

U kunt de aanvraag als voorbereiding op uw klantgesprek digitaal invoeren in NWB Online. U laat uw klant de aanvraag volledig digitaal ondertekenen of u print de aanvraag en laat uw klant op de traditionele manier ondertekenen. Na ondertekening verzendt u de aanvraag digitaal en houdt u eventueel het ondertekende formulier in uw dossier. U e-mailt de papieren aanvraag dus niet naar ons.

Wij kunnen periodiek het ondertekende aanvraagformulier bij u opvragen. Digitale aanvragen worden altijd met voorrang behandeld. U logt eenvoudig in met uw e-mailadres zoals het bij ons bekend is en maakt uw eigen wachtwoord aan. Lees meer over hoe u de eerste keer inlogt. Ook in de hypotheekprogramma's Adviesbox en Scenario Advies heeft u de mogelijkheid om de bankgarantie aanvraag digitaal in te voeren en digitaal te laten ondertekenen en indienen (Adviesbox) of de gegevens in NWB Online verder aan te vullen, de aanvraag (digitaal) te laten tekenen en deze indienen (Scenario Advies).

Aanvraagformulieren

U kunt ook de aanvraagformulieren downloaden. U vult deze in samen met uw klant en e-mailt ze naar info@nationalewaarborg.nl. Wij verwerken uw bankgarantieaanvraag binnen één werkdag.

 

Experian

Wij streven naar een optimale dienstverlening en een zo laag mogelijke claimratio. Op die wijze kunnen wij prijsverhogingen voorkomen. En dat is goed voor u én uw klant. Daarom maken wij bij de beoordeling van uw aanvraag gebruik van de Experian toets. Experian is een systeem dat wordt gebruikt om kredietrisico’s bij consumenten tijdens acceptatie, inning en incasso te beheersen en om fraude te verminderen. Bij een negatieve risicoscore kunnen wij de bankgarantie aanvraag afwijzen.

 

Digitale bankgarantieservice

Nationale Waarborg is als enige bankgarantieverstrekker door KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) geautoriseerd voor het aanleveren van een digitale bankgarantie en nota. Onze digitale bankgarantieservice is rechtstreeks aangesloten op het notarisnet; het communicatieplatform waarop alle notariskantoren in Nederland zijn aangesloten. 

 

Nationale Waarborg en AVG

Onder de AVG kan het soms nodig zijn om een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Tussen Nationale Waarborg en de adviseur is echter geen verwerkersovereenkomst nodig:

Nationale Waarborg is verantwoordelijk voor de door de klant aangeleverde gegevens. De gegevens worden gebruikt om te toetsen of naar aanleiding van een aanvraag daartoe, een bankgarantie gesteld kan worden. Vervolgens worden de gegevens gebruikt in de garantietekst en een eventuele bankgarantieverzekering.
 
De adviseur (tussenpersoon) is verantwoordelijk voor de controle van de authenticiteit van de door de klant verstrekte gegevens. De adviseur is niet verantwoordelijk voor de verwerking ervan. De klant tekent de aanvraag, de adviseur tekent voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
 
Zowel de adviseur als Nationale Waarborg zijn in hun eigen rol verantwoordelijk in het proces. Doordat deze rollen niet overlappen is er geen verwerkingsovereenkomst nodig tussen de partijen.